Arhiv novic

04.05.2014

Kampus šola HPC 2014

Za vse študente (dodiplomske in podiplomske) na UL, FIŠ in ostale, ki si želijo vstopiti v svet superračunalništva, odkriti različne programske jezike in programe za simulacije ter pridobiti osnove v poganjanju vzporednih programov, bo na Fakulteti za strojništvo od 7. do 11. julija 2014 potekala Šola visokozmogljivega računalništva (HPC).

Priporočeno je, da imajo študentje vsaj nekaj znanja iz programiranja. Prijavnina 10€ vključuje vodo, kavo in piškote v omejenih količinah.

Prijavite se lahko na spletni strani events.prace-ri.eu/event/cs14lj, za vse dodatne informacije pa lahko pišete na events(at)hpc.fs.uni-lj.si.

Vir: Arnes>> več

Kategorija: Izobraževanje

08.04.2014

Webinar - Spletna učilnica TwinSpace za izkušene eTwinnerje

Webinar, ki bo 9. aprila 2014 je namenjen izkušenim uporabnikom spletne učilnice TwinSpace. Na webinarju bodo spoznali razliko med posameznimi elementi TwinSpace učilnice: kdaj in kako uporabljati wiki, spletno stran, za kaj uporabiti mape datotek in galerijo slik (vdelava slik iz galerije slik in s spleta), vdelava videa iz YouTube in drugo. Udeleženci webinarja bodo lahko praktično preizkušali orodja, ki so na voljo znotraj spletne učilnice.

Webinarji so brezplačna, kratka izobraževanja na daljavo, ki jih organizira slovenska NSS eTwinning v sodelovanju z eTwinning ambasadorji. Prednost "on-line" dogodkov, ki se izvajajo prek video-konference, je ta, da se jih lahko udeležite kar od doma, iz vašega naslonjača.

Webinarji so namenjeni učiteljem in profesorjem osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljem v vrtcih, ravnateljem, šolskim knjižničarjem in drugemu pedagoškemu osebju, ki jih zanima mednarodno projektno sodelovanje in povezovanje s šolami v tujini.

>> več

Kategorija: Izobraževanje

26.03.2014

Spremembe na bolje s socialnim učenjem

Zavod RS za šolstvo je na 21. in 22. marca v Ljubljani pripravil seminar Socialno učenje, ki se ga je udeležilo prek 30 učiteljev in vzgojiteljev. Vodila ga je Pika Gramc, ki je predstavila pristope za spodbujanje socialnega učenja. Prvi dan so bili predavatelji ali vodje delavnic še Romana Franković, ki  je spregovorila o odprtem učenju. Alenka Kobold je predavala o izstopajočem vedenju in pedagoških izzivih. Jana Lampe je demonstrirala uporabno gradivo za preprosto in solidarno življenje.  Darja Plavčak se je spraševala, če vodimo skupino ali skupina nas. Tomo  Križnar in Bojana Pivk sta razmišljala o semenu in koreninah človeštva.

Sobotni predavatelji ali moderatorji delavnic so bili, poleg Pike Gramc in Romane Franković,  Bojana Caf s socialnim učenjem z gibalnim izražanjem , Marjan Krebelj s spodbujanjem ustvarjalnosti in Emir Jusić z ustvarjalnim komuniciranjem.

Seminar je potekal v Mladinskem informacijskem centru Duhovnega središča svetega Jožefa.>> več

Kategorija: Izobraževanje

10.02.2014

Okoljska vzgoja za danes in jutri - seminar iz vsebin vzgoje za trajnostni razvoj za učitelje osnovnih šol in vzgojitelje vrtcev

1. in 22. marca 2014 bo v okviru Filozofske fakultete potekal seminar iz vsebin VZGOJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ za učitelje osnovnih šol in vzgojitelje vrtcev.

Ob desetletju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2004-2015), ob desetletju vode (2005-2015) in desetletju biotske raznovrstnosti (2011-2020) želimo še bolj povezati vzgojitelje in učitelje, ki imajo interes do vsebin okoljske vzgoje.

Še posebej smo počaščeni zaradi sodelovanja izjemnih strokovnjakov prof.ddr. Barice Marentič Požanikove in prof.dr. Dušana Pluta, ki bosta svoje bogato znanje in izkušnje delila z nami. Mag. Ida Kavčič bo predstavila učenje v naravi, Mojca Furlan pa praktične primere medpredmetnega povezovanja iz učnih načrtov.

Informacija tudi v konferenčnem koledarju portala SIO.>> več

Kategorija: Izobraževanje

03.02.2014

Kako sestaviti kakovosten pisni preizkus znanja pri matematiki?

Na to vprašanje je na dvodnevnem seminarju z naslovom Sestavljam pisni preizkus znanja iz matematike v 3. triletju OŠ 31. 1. in 1. 2. 2014 v organizaciji ZRSŠ, predmetne skupine za matematiko, iskalo odgovor 49 učiteljic in učiteljev iz vse Slovenije. Zbrali so se na OŠ Braslovče, ki se je izkazala za odlično gostiteljico. Zaradi velikega števila prijavljenih, je seminar  potekal v dveh ločenih skupinah.

V petek je dr. Zlatan Magajna podal koristne napotke o sestavi dobrega pisnega preizkusa znanja. Poudaril je, da je sestava kakovostnega pisnega preizkusa znanja globlji vpogled v lastno prakso učitelja. Predlagal je, da se preizkus sestavi pred obravnavo posameznega sklopa. Tako uzavestimo, kaj je pomembno in to pri pouku poudarjamo. Mag. Mojca Suban je osvetlila pomen uporabe jezika v pisnih preizkusih in podala širši pogled na uporabo jezika pri pouku matematike in posledično pri sestavi pisnih preizkusov. Učitelji so ozaveščali, da pravilna raba jezika lahko vpliva na uspešnost učenčevega reševanja nalog. Seznanili so se z nekaterimi priporočili, kako izboljšati navodila nalog glede na dolžino povedi, težavnost besedila, uporabo nekaterih besed in glagolov… Silva Kmetič je poudarila pomen podajanja kakovostne povratne informacije. Nadaljevala je s predavanjem o vrstah vprašanj/nalog. Dobra vprašanja spodbujajo učence k višjim miselnim procesom in ne pričakujejo zgolj pravilnega odgovora.

V soboto je dr. Amalija Žakelj spregovorila o taksonomijah in pomenu nalog na različnih taksonomskih ravneh pri sestavi pisnega preizkusa. Katja Kmetec nam je prikazala, kako kot učiteljica upošteva priporočila in kako sestavi pisni preizkus. Učitelji so nadaljevali z nekajurno delavnico in pod budnim očesom Jerneje Bone v skupinah sestavljali pisni preizkus oz. so predelali stare preizkuse, z upoštevanjem vseh vidikov, ki so jih spoznali v dveh dneh seminarja.

Kljub slabemu vremenu so udeleženci skupaj vztrajali vse do zaključka seminarja.>> več

Kategorija: Izobraževanje

24.01.2014

Učiti za več znanja ali dresirati za boljši rezultat na zunanjih preskusih

V okviru projekta Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju na Zavodu RS šolstvo je 23. januarja potekalo  delovno srečanje Formativno spremljanje znanja. Gost srečanja je bil Norman  Emerson, strokovni direktor področja za ocenjevanje iz izobraževalne institucije  Education Scotland.

Svetovalci ZRSŠ so škotskemu strokovnjaku pred prihodom poslali spisek 67 vprašanj, ki jih je vodja in nosilka projekta ter gostiteljica srečanja, Ada Holcar  Brunauer, strnila v tematske sklope: kako so se na Škotskem lotili formativnega spremljanja znanja (FSZ), kako in koliko so škotske šole vključene v FSZ, katere službe in ustanove so bile na Škotskem vključene, kako na Škotskem praktično poteka FSZ, kakšen je odnos učencev/dijakov in staršev do FSZ, razmerje med dejavnostmi v trikotniku spremljanje-vrednotenje-ocenjevanje,  koliko FSZ pomaga učencu k razmisleku o učenju, koliko razvijajo FSZ v drugih državah, kako pomembna za uveljavitev FSZ je denarna podpora,  odnos med zaključnim izpitom in FSZ, je boljše normiranje pričakovanih rezultatov ali umerjanje želenega znanja, raziskave o FSZ.

Med drugim je Norman Emerson povedal, da je za vsako spremembo v izobraževanju, kaj šele reformo, nujno  družbeno soglasje; pri pripravi sprememb morajo sodelovati zavodi, univerza, inštituti in nevladne organizacije; vse pa mora temeljiti na učitelju kot soodgovornem strokovnjaku, ki bo ključni dejavnik za uspeh spremembe. Na Škotskem nimajo nacionalnega preverjanja znanja, imajo pa tako imenovano umerjanje (moderation), na katerem se srečajo učitelji in ob izdelkih in dosežkih učencev primerjajo njihovo znanje; umerjanje Škotsko, ki je dvainpolkrat večja od Slovenije, stane 3,7 milijona evrov. Zanimiv je bil tudi njegov opis brezocenske škotske šole, ki temelji na sporočanju tega, katero raven znanja dosega učenec.

Danes (24.1.) bo imel škotski strokovnjak na Zavodu RS za šolstvo delavnice za slovenske učitelje.

Twitter: #forma_sprem>> več

Kategorija: Izobraževanje

21.01.2014

Socialno učenje za boljše odnose na šoli

V šolo, kjer znanje pojmujejo kot poznavanje vsebin in kopičenje spomina s podatki, dejstvi in definicijami, učenje pa kot predelovanje učne snovi, težko prodre misel, da je pomemben del pouka tudi učenje veščin in spretnosti in ustvarjanje okoliščin, da bo otrok, učenec in dijak ustvarjal stališča in odnose. Odnos do …, odnos za … in odnos z … Še težje pa se v času, ko družba in posamezniki (lahko) namenjamo vse manj denarja za izobraževanje, prijavi dovolj udeležencev, da se program napovedanega seminarja sploh uresniči.

V Ljubljani je na Zavodu RS za šolstvo 17. in 18. januarja potekal seminar UMETNOST SOBIVANJA, v katerem so se prepletala predavanja in delavnice.

Predavatelji in vodje delavnic so med drugimi bili Gabi Čačinovič Vogrinčič, Miro Cerar, Jana Lampe, Marjan Krebelj, Miha Mazzini, Tomo Križnar, Bojana Pivk, Pika Gramc.

Pika Gramc, ki tovrstne seminarje pripravlja že več let, na njih uveljavlja tudi stalnico: sladki kotiček. Vanj udeleženci prinesejo sladke dobrote, ki so jih spekli, skuhali, nabrali ali pripravili. V odmorih sladki kotiček, v katerem in ob katerem se zbirajo udeleženci, poraja nove zamisli za družabno mreženje, ki ga začne lahko že izmenjava slaščičarskega recepta ali resno učenje o pokrajini, hranilnih sestavinah, tehnološkem postopku, ceni sestavin, razpoloženju peka in drugih podatkih ali sporočilih ki jih žarči slaščica.>> več

Kategorija: Izobraževanje

Prikaz novic 1 do 7 od 394
<< Prva < Prejšnja stran 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Naslednja stran > Zadnja >>