GRADIVA

hr 

hr

Predlagaj gradivo

hr

Napredno iskanje

hr

Zbirka gradiv na portalu SIO

 

Na portalu so zbrani najrazličnejši tipi gradiv za pouk oz. učenje v treh različnih zbirkah.

 

Iskalnik GRADIVA vam omogoča iskanje po stopnji izobraževanja, predmetu, zvrsteh, jeziku ipd. V večini primerov si lahko e-gradiva takoj ogledate.

 

Spletne učilnice z e-gradiviPriročna knjižnica

 

 

Knjižnica vsebuje pregledno urejena najrazličnejša e-gradiva za uporabo pri pouku, in sicer glede na različne predmete in razrede.

 

 

E-gradiva

 

Na seznamu so zbrana e-gradiva, ki so nastala z razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na njem so tudi povezave do posameznih gradiv.

 

  vrtec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Poklicna Strokovna Višja
Slovenščina          
Matematika  
Fizika                      
Naravosl. (in tehn.)                        
Tehnika in teh.                        
Kemija                      
Biologija                    
Družba                    
Spozn.okolja                          
Geografija              
Zgodovina                    
Angleščina                    
Računalništvo              
Elektrotehnika                      
Ekonomija                          
Družboslovje                                
Državljanska vz.                                
Frizerstvo                                
Glasbena vzgoja                
Lesarstvo                              
Vera in kultura                          
Strojništvo                            
Športna vzgoja                  
Ruščina
Podjetništvo                                  
Računovodstvo                                
Okolje in razvoj                            
Mojstrski izpit                                
Medijska produkcija                    
Likovna vzgoja                            
Pravo                                
Gledališki klub                            
Umetnost in gibanje                                
Informatika                        
Nemščina                            
Komuniciranje                                
Zdravstvena nega                                
Sociologija                                
Sadjarstvo-vinograd.                                
Tekstilije                                
Gospodinjstvo                        
  vrtec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Poklicna Strokovna Višja