Razpisi, natečaji ...

Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme s strani MŠŠ, natečaj  za sodelovanje v projektih eŠolstva, organizirano zbiranje e-gradiv, razpisi evropskega programa Vseživljenjsko učenje, razpisi pripravniških mest v vrtcih in šolah,...

Takšne in podobne informacije za ravnatelje, pedagoške delavce, učence, dijake, študente in druge strokovne delavce boste našli pod skupnim imenom "razpisi in natečaji" v tem delu slovenskega izobraževalnega omrežja.