01.12.2011

Ekonomska šola Murska Sobota vključena med 60 najboljših stavb na svetu na področju vzgoje in izobraževanja po izboru strokovne komisije OECD CELE

Število ogledov: 3010

Avtor: MSS

Pred kratkim je izšel  zbornik OECD »Oblikovati za izobraževanje« (»DesigningforEducation«), ki je  svetovni zbornik Centra OECD za učinkovita učna okolja (CELE). OECD v tem vsake pet let predstavi najboljše primere kakovostnih in inovativnih učnih okolij na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

Za izdajo 2011 je strokovna komisija v močni konkurenci izbrala šestdeset odličnih izobraževalnih objektov iz osemindvajset držav, tudi Slovenije. V predstavitvi  Ekonomske šole Murska Sobota so pohvalili njeno vizualno in prostorsko harmonijo: zunanjo umirjenost v kontrastu z barvitostjo okolice ter notranjo skladnost barv in oblik. Posebej so izpostavili  vključenost  šolskega osebja v razvijanje idejne zasnove ter prožnost arhitekturne zasnove, ki omogoča uporabo šolskih prostorov tudi za spodbujanje druženja skozi dejavnosti, kot sta šport in kultura. 

Slovenija v programu OECD CELE aktivno sodeluje že od leta 2002. Oktobra 2009 je Služba za investicije Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s Centrom CELE organizirala mednarodno konferenco o vprašanjih trajnostnega razvoja v povezavi s šolsko infrastrukturo.Program CELE je edina mednarodna pobuda, namenjena izmenjavi idej, raziskav in izkušenj na področju šolskih gradenj ter skupnim projektom, katerih cilj je zagotoviti stimulativno  vzgojno izobraževalno okolje.


Več informacij o zborniku »Oblikovati za izobraževanje« je na voljo na spletni strani organizacije OECD: